O nás/About us

 

Názov chovateľskej stanice je venovaný dvom anjelom menom Tomáš - prvý, môj braček Tomáš Lehotský (+23) je ozajstným anjelom a druhý, môj syn Tomi Nechala nás teší tu na zemi...

 

The kennel name is dedicated to two angels named Tomáš - the first, my brother Tomáš Lehotský (+23) is a real angel and the second one, my son Tomi Nechala pleases us here down on the earth...

 

Chovateľská stanica My Angel Tomi bola registrovaná v FCI 11.12:2007 pod registračným číslom 350/07.

The Kennel My Angel Tomi was registrated in FCI 11.12.2007 with registration number 350/07.